13.5.07

Taxa de prima inmatriculare in Codul Fiscal

In Codul Fiscal, Taxa de prima inmatriculare poarta numele de Taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule.

Conform capitolului II din legea 343/2006 - Art.214 se introduce o taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule .

Valoarea in lei a taxei de prima inmatriculare, se determina prin transformarea sumei exprimate in euro la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent (conform art.218).

Cursul de schimb la care se calculeaza Taxa de prima inmatriculare este: 3.5334 lei= 1 Euro;

Compatibilitate: IE3+; NS3+Ordinul nr.8/04.01.2007 privind prospectul de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont, aferente lunii ianuarie 2007.

Extras din Codul Fiscal; articolele referitoare la taxa de prima inmatriculare:

"Taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule
Nivelul taxei speciale
Art. 2141 - (1) Intra sub incidenta taxei speciale autoturismele si autovehiculele, inclusiv comerciale, cu exceptia celor special echipate pentru persoanele cu handicap.
(2) Nivelul taxei speciale este prevazut in anexa nr. 4 care face parte integranta din prezentul titlu.
(3) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculeaza in lei, dupa cum urmeaza:
Taxa specialã = A x B x C x (100–D)/100
unde:
A = capacitatea cilindrica;
B = taxa prevazuta in coloana 3 din anexa nr. 4;
C = coeficientul de corelare a taxei prevazut in coloana 2 de la anexa nr. 5;
D = coeficientul de reducere a taxei in functie de deprecierea autoturismului/autovehiculului, prevazut in coloana 3 de la anexa nr. 5.
(4) Nivelul coeficientilor de corelare si de reducere a taxei speciale este prevazut in anexa nr. 5 care face parte integranta din prezentul titlu.
(5) Vechimea autoturismului/autovehiculului rulat se calculeaza in functie de data fabricarii acestuia.
Exigibilitatea si plata taxei speciale la bugetul de stat
Art. 2142. - Taxele speciale se platesc cu ocazia primei inmatriculari in Romania.
Scutiri
Art. 2143. - Sunt scutite de plata taxelor speciale autoturismele, atunci cand sunt:
a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;
b) provenite din donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica, acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel national, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate.
Art 218. - Valoarea in lei a taxei speciale pentru autoturisme/autovehicule, se determina prin transformarea sumei exprimate in euro la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent."

Niciun comentariu: